You are currently viewing Wojna jest zła

Wojna jest zła

Tak łatwo było o tym zapomnieć…

Wojna jest zła! Każda!

Każde życie jest ważne!!!

Życzę Putinowi aby żył jak najdłużej i został osądzony przez niezależny trybunał.

Żeby odbył zasądzoną karę!

Tylko tyle i aż tyle!

A prywatnie – wspieramy Ukrainę całym sercem i 50% z dochodu z marca przeznaczymy na pomoc dla uchodźców.